English | 中文 | Español | Türkçe | Deutsch | Italiano
Vadeli Çelik Satışları - Terim Sözlükçesi

A|B|C|Ç|D|E|F|G|H|İ|K|L|M|N|O|Ö|P|R|S|T|U|Ü|V|Y|Z|  

A

açık oturum: Brokerlerin “halkada” oturarak metal için öneri ve teklif fiyatları sundukları, metalin lot sayısını, fiyatı ve istenen teslimat tarihini belirttikleri, LME’de kullanılan bir ticaret yöntemidir.

aktüel ticaret: emtia teslimatıyla sonuçlanan ticaret, örneğin hedging spekülasyon ya da  arbitraj olmayan ticaret. Bu terim ABD’de daha sık olarak kullanılmaktadır. LME’de “reel ticaret” terimi daha yayın olarak kullanılıyor.

alım opsiyonu: Opsiyon sahibine belirli bir tarihte işlem fiyatından vadeli metal işlemi satın alma hakkını veren, ancak zorunlu tutmayan sözleşme.

amerikan tipi opsiyon: Vade sonuna kadar herhangi bir zamanda, dayandırılan varlığın nakit için bir spot satış olarak devredilmesiyle birlikte ifa edilebilen opsiyon.

analiz: Metallerde bulunan kimyasal elementlerin bağımsız olarak nitel ve nicel değerlendirilmesi. LME sözleşme özellikleri, kayıtlı markaların karşılaması gereken saflık ve minimum analiz değerlerini belirlemektedir.

ana metal: Kıymetli metaller hariç demir dışı metal.

aracı firma: Gelirinin büyük kısmını ticaret faaliyetlerinden aldığı ücretlerden sağlayan brokerlik firmaları için çoğunlukla ABD’de kullanılan bir terim.

arbitraj: Fiyat ve/veya döviz kurlarındaki farklılıklardan yararlanmak için bir sözleşmenin bir pazarda alınması/satılması ve aynı zamanda genellikle başka bir pazarda denk ve karşıt bir pozisyon alınması.

asya tipi opsiyon: Vade süresi içerisindeki ortalama temel fiyattan uygulanan opsiyon (resmi LME ortalama fiyat opsiyon sözleşmeleri TAPO olarak adlandırılmaktadır)

avrupa tipi: Sadece vadesinin son gününde kullanılabilen opsiyon.

ayağın birini kaldırmak: Dengeli bir pozisyonun tek tarafını kapatarak, birinin kendisini fiyat hareketlerine açması.

B

başabaş: İşlem fiyatının, opsiyonun dayandığı metalin cari piyasa fiyatına eşit ya da çok yakın olduğu opsiyon durumu.

baz fiyat: Reel bir sözleşme kurulmasında kullanılan referans fiyat. Opsiyon ticaretinde, opsiyonun kullanılması halinde belirlenen fiyat anlamına gelmektedir ve daha yaygın olarak işlem fiyatı veya kullanım fiyatı olarak adlandırılır.

bear: Fiyatlarda düşüş bekleyen kişi.

bear piyasası: Fiyatların düşmekte olduğu piyasa.

bear spread: Potansiyel bir zararı kısıtlayarak fiyat düşüşünden kazanç sağlamak amacıyla, aynı metal için iki sözleşmenin aynı anda alınması ve satılması. Örneğin yakın bir teslimata satış yapılması ve ertelenmiş bir teslimata satın alımda bulunulması.

bırakmak: Bir brokerin müşteri ile sözleşme yaptıktan sonra, sözleşmeyi müşteri tarafından belirlenen başka bir brokere bırakması. Çoğunlukla marj risklerini ya da yetki teslim yükümlülüklerini azaltmak için uygulanır. “devretmek” terimine de bakınız.

bildirim tarihi: Bir opsiyon sahibinin devreden kişiye bu opsiyonu uygulamak istediğini bildirmesi için son gün.

Black-Scholes modeli: İsmini ABD’li iki tasarımcısından alan bir opsiyon fiyatlandırma modeli. Birçok LME tüccarı, bu modelin LME sözleşmelerine adapte edilmiş bir versiyonunu kullanmaktadır.

bordür: Planlı oturumların dışında serbest olarak açık satışların yapıldığı ve LME metallerinin tamamının ya da bir kısmının aynı anda işlem gördüğü ticaret oturumu.

broker: LME bağlamında satın alımda bulunan ya da müşterilere satış yapan kişi veya şirket. LME’de brokerler, bir takas odasında diğer brokerlerle telafi edebilecekleri ticaret denksizliklerini taşıyan müşterilerle imzalanan sözleşmelerde principal görevi görürler.

bull: Fiyatlarda artış bekleyen kişi.

bull piyasası: Fiyatların artmakta olduğu piyasa.

C

C & F: Maliyet ve navlun; buna göre reel malzeme için verilen fiyat, metalin müşterinin yerine sevkedilmesi sırasında ortaya çıkan tüm maliyetleri kapsamakla birlikte, sigortayı kapsamamaktadır.

CIF: Maliyet, sigorta ve navlun; buna göre reel malzeme için verilen fiyat, metalin müşteriye taşınmasında ortaya çıkan tüm maliyetleri ve sigortayı kapsamaktadır.

cash today: “Peşin” bir ticaret için normal dönemden (örneğin iki iş günü sonraki teslimatlar) sonra gerçekleştirilen bir LME ticareti. Brokerler arasındaki bir cash today ticareti, ancak 12.30’da resmi oturumların başlamasından önce yapılabilir ve bir sonraki işgünü için teslimatı kapsar. Müşterilerin cash today ticareti, teslimat gününden önceki ticaret günü saat 12.20 itibariyle tamamlanmış olmalıdır. “Tom next” (yarından ertesi işgününe kadar) olarak da adlandırılır.

 

Ç

çapraz işlem: LME şartlarında, bir broker ile müşterisi arasında, piyasanın geri kalan kısmına açıklanmayan, ancak kayıt amacıyla sözleşme alımı ve satımı olarak kliring üyesi tarafından eşleşme sürecine giren ticaret.

çekilme: Bir opsiyonun kullanılmadan vadesinin dolmasına izin vermek.

çevirmek: Açık bir pozisyonun kapatıldığı ve daha sonraki bir teslim tarihi için benzer bir pozisyonla değiştirildiği bir tür taşıma muamelesi.

D

dağıtılabilir kalite: LME sözleşmesinin belirlenmesinde dağıtılabilir olduğuna dair LME tarafından resmi olarak onaylanan metal kaliteleri.

dalgalanma: Belirli bir metal için belli bir dönemde fiyat değişikliğinin ölçüsü. Dalgalanmalar, ileriki ya da üstü örtülü bir dalgalanmayı değerlendirmek amacıyla tarihsel olarak ölçülmektedir.

değer: LME’de, işlem görmüş olan, ancak artık ne alıcılar ne de satıcılar tarafından kote edilmeyen fiyatı göstermektedir.

değer tarihi: Çoğunlukla bir opsiyonun dayandığı vadeli sözleşme için kullanılan, vadeli sözleşme teslim tarihi.

değişiklik marjı: Pazarda aksi bir fiyat hareketi gözlendiğinde ön marj tarafından öngörülen seviyeyi korumak için gereken ek fonlar. “ön marj” terimine de bakınız.

değiştirme: Yer, marka ya da şekil değişikliği için bir güvencenin diğeriyle takas edilmesi ya da genellikle teslim tarihini değiştirmek için bir vadeli sözleşmenin diğeriyle takas edilmesi.

delta: Temel fiyat değişiklikleri olarak bir opsiyonun primine değişim oranı.

denetim tarihçesi: Katılımcı brokerleri, takas firmalarını, ticaret şartlarını ve vadesini ve ilgili müşterilere ne zaman uygulanabilir hale geldiğini belirten ticaret bilgisi kaydı.

dengelemek: Açık bir pozisyonu kapatmak. Bir satış, uzun bir pozisyonu dengeler. Bir satın alım ise kısa bir pozisyonu dengeler.

depor: Yakın vadeli bir fiyatın, daha sonraki bir fiyattan daha yüksek olduğu pazar durumu.

devreden: Bir opsiyon sözleşmesini satan ve karşılığında alıcıdan değiştirilemez bir opsiyon primi alan taraf.

devretme: Bir müşteri sözleşmesinin bir brokerin hesabından bir başka brokerin hesabına aktarılması. Çoğunlukla marj riskerini ve yetki teslimi yükümlülüklerini azaltmak için uygularnır. “borakmak” terimine de bakınız.

direnç seviyesi: Fiyatlardaki bir trendin geçici olarak ya da tamamen durdurulduğu seviye. “taban” ve “tavan” terimlerine de bakınız.

döviz kuru: Bir para biriminin diğerine göre fiyatı.

E

EFP: Exchange for physicals. Hem reel hem de vadeli pozisyonlarda iki müşteri arasındaki alışveriş. 'against actuals” olarak da bilinmektedir.

Egzotik opsiyonlar: Çoğunlukla tezgah üstü piyasada işlem gören ve bir kullanıcı için özel olarak tasarlanan standart dışı ödeme yapılarına sahip opsiyon seçenekleri.

entegre üretici: Kendine ait ergitme ve yarı-imalat tesisleri de bulunan üretici.

ergitme tesisi: Maden tedarikini ya da hurda malzemeleri (ikincil ergitme tesisi) işleyen ve ham metal üreten tesis.

eşleşme: Ticareti onaylamak amacıyla kendi aralarında ticaret yapmış olan iki brokerin ticaretleri girdi haline getirme süreci.

eşleşme dönemi: Ticaretlerin eşleşmesi gerektiği belirli dönem.

Etkin piyasa: Tüm kullanıcıların bilgiye anında ulaşabildikleri piyasa.

F

FAS / FOQ: Gemi bordasında teslim/iskelede teslim; buna göre reel malzeme için verilen fiyat, metalin nakliyat aracına yükleme noktasına kadar getirilmesinde ortaya çıkan tüm maliyetleri kapsamaktadır.

FOB / FOT: Gemide teslim/kamyonda teslim; buna göre reel malzeme için verilen fiyat, metalin nakliyat aracına getirilmesi ve yüklenmesinde ortaya çıkan tüm maliyetleri kapsamaktadır.

FSA: Financial Services Authority.

faiz geliri: LME bağlamında faiz geliri, repor bir piyasada malzeme ödünç alarak elde edilen kazanç anlamına geliyor. Bu, kimi zaman kullanıcıya paradaki cari faiz oranının üzerinde bir getiri sağlayabilir.

fark hesabı: Komisyon tarafından düzenlenen eşleşme satın alım ve satışlarını ve brokere ya da brokerden son miktarı gösteren müşteri durumu.

fason ergitme: “özel ergitme tesisi” terimine de bakınız.

fiyat adımı: Vadeli bir sözleşme için verilen iki fiyat arasındaki minimum değişiklik.

G

GTC: İptal edilinceye kadar geçerli emir. Emir uygulanana ya da iptal edilene kadar piyasa saatlerinde geçerli olan, belirli bir fiyattan satın alma ya da satma emri.

gama: Dayanılan varlığın fiyatındaki her artış için opsiyon deltasının değişim oranı.

gerçek değer: Opsiyon priminin bir elemanı. Bir opsiyonun karda olduğu miktar.

günlük fiyat sınırı: Önceki gün belirlenen fiyatın imkan tanıdığı maksimum fiyat ile artış/düşüş. LME’de bu tip sınırlar bulunmamaktadır.

H

halka: LME salonunda brokerlerin ticaret esnasında oturdukları halka. Daha yaygın olarak, her metal için 5 dakikalık oturumlara ayrılan ticaret sürelerini tanımlamak için kullanılır.

halka işlemcisi: Borsa salonunda özel olarak iş yapma hakkına sahip olan LME üyesi. (Kategori 1)

hane hesabı: Brokerin kendi alım satımlarına ayrılan hesap.

hazır: Hemen teslime hazır.

hedge: Riski azaltmak amacıyla kullanılan vadeli ya da opsiyon alım satımları.

hedger: Hedge üstlenen kişi.

İ

ikincil metal: Geri dönüştürülen hurda metali.

iki taraflı işlemler: Her bir tarafın kendi hesabında principal görevi gördüğü bir sözleşme. LME müşteri sözleşmeleri, her bir tarafın kendi yükümlülüklerinden sorumlu olduğu, brokerler ile müşteriler arasındaki sözleşmelerdir. LME takas sözleşmeleri, Borsa’nın kliring üyeleri arasındaki sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler bir gecede yenilenir ve böylece LCH’nin her bir kliring üyesi ile iki taraflı sözleşmesi bulunur.

imalatçı: Nihai tüketicilere satmak üzere mamul üretmek için rafine (katot, ingot, kütük vs) ya da yarı (ekstrüzyon, sac metal vs) matelleri işleyen şirket.

işgünü: Cumartesi, Pazar, İngiltere’deki resmi tatiller, Borsa’daki ticaretin bir kararname uyarınca durdurulduğu günler ve müdürlerin iş günü olmadığını açıkladığı günler haricindeki tüm günler.

işlem fiyatı: Bir opsiyon satın alınırken belirlenen, o opsiyonun dayandığı vadeli sözleşme değeri.

işlem gören opsiyon: Kullanılma tarihine kadar serbest olarak alınabilen ve satılabilen bir opsiyon sözleşmesi.

K

kapanış fiyatları: Her iş gününün iş kapanışında kotasyon komitesi tarafından marj amaçlı belirlenen fiyatlar.

kapatma: Karşıt bir pozisyon üstlenmek. Örneğin ilk işlem bir satın alımsa, kapatma işlemi aynı teslim tarihi için aynı miktarda satış yapmak anlamına gelir.

kârda opsiyon: Kar gösteren bir opsiyon sözleşmesini tanımlamak için kullanılan terim.

katot: Elektrolizin negatif kutbu. LME’de dağıtılabilen katotlar, elektrolizle arıtılan yassı dikdörtgen şekillerden oluşuyor.

kazançta olmayan opsiyon: Zarar gösteren bir opsiyon sözleşmesini tanımlamak için kullanılan bir terim.

kısa: Metal satışı için açık bir pozisyon.

kliring: Vadeli işlemlerin ve opsiyon satışlarının finansal tasfiyesini kaydetme ve garanti etme ve kliring üyeleri arasındaki farkları belirleme süreci.

kombinasyon: Hedging stratejisi kurmak için kullanılan sözleşme karması; hem vadeli satışları hem de opsiyon satışlarını kapsayabilir.

komisyon: Brokerin bir siparişi yerine getirmek için aldığı ücret.

köşe: Bir operatörün, malzeme tedarikini ve dolayısıyla fiyatları kontrol etmesine imkan verecek ölçüde büyük miktarda stoğunun bulunması ya da kontrolünde olması.

kullanım fiyatı (işlem fiyatı): Bir opsiyon satın alınırken belirlenen vadeli sözleşme değeri. Dolayısıyla opsiyonun kullanılması halinde uygulanan fiyat.

kullanma: Bir opsiyon sahibinin ilgili vadeli sözleşmeyi satın alma ya da satma hakkını başlatma süreci.

L

LCH: London Clearing House.

likit piyasa: Satışın/satın alımın anında gerçekleştirilebildiği piyasa.

limitli emir: Müşterinin kabul edilebilir maksimum/minimum fiyat şartı koyduğu sipariş.

lot: Tek bir sözleşme birimi için belirlenmiş miktar (örneğin, LME Bakır 1lot = 25 ton)

M

MASP: Aylık ortalama uzlaşma fiyatı. Bir ay için günlük resmi uzlaşma fiyatlarının ortalaması.

MIT: Market-if-touched. Belirlenen bir fiyata ulaşıldığında piyasa talimatı haline gelen sipariş. Satış MIT talimatı cari pazar fiyatının üzerinde, satın alma MIT talimatı ise cari pazar fiyatının altında belirlenir.

marj: LCH’nin açık bir pozisyondaki zarara karşı sigorta için istediği para/teminat miktarı

marj tamamlama talebi: LCH’nin, pozisyondaki olumsuz fiyat hareketleri nedeniyle ekstra marj ödemesi talebi. Kimi zaman değişiklik marjı olarak da adlandırılır.

min-max: Yüksek ve düşük bir fiyat aralığında esnek bir hedge sağlamak ve aynı zamanda primlerin karşıt maliyetlerini ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla, biri verici diğeri de alıcı olarak olmak üzere hem satım hem de alım opsiyonu kullanılması.

müşteri sözleşmesi: Bir broker üyesi ile müşterisi arasındaki sözleşme.

N

nearby: “Peşine” en yakın teslimat tarihi ya da ayı.

O

OTC: Tezgah üstü: Standart olmayan ve bir borsada işlem görmeyen türev alım-satım.

offset hedge: Reel bir pozisyondan doğan fiyat riskini sıfıra indirmeyi amaçlayana bir ticaret türü.

onaylı depo: Borsa’da işlem gören LME markalı malzemelerin teslimatı, stoklanması ve toplanması için LME’den onay alan depo.

opsiyon: Sözleşme alıcısına, belirli bir fiyattan vadeli bir sözleşme alma veya satma hakkı tanıyan, ancak zorunlu kılmayan bir sözleşme. Alıcı, bu hak için bir prim ödemektedir.

Ö

ödünç alma: Bir taşıma şekli. Bir metalin yakın bir teslim tarihi için satın alınması ve bu metalin eş zamanlı olarak daha sonraki bir teslim tarihi için satılması. Muteber taraf, bu dönem için metali ödünç alıyor.

ödünç verme: Bir taşıma türü. Burada yakın bir teslim tarihi için metal satıp, aynı anda daha sonraki bir tarih için bu metali satın alma anlamına geliyor. Muteber taraf, bu dönem için metali ödünç veriyor.

ön depozito/marj: Vadeli ya da opsiyon sözleşmesinin başında, sözleşmenin yerine getirilmesini garanti etmek için teminat olarak belirlenen fonlar.

öneri: Kote edilen piyasa satın alım fiyatı.

ön piyasa: LME’nin ilk halka oturumunun öncesinde ofisler arasında yürütülen brokerler arasındaki sabah ticareti.

özel ergitme tesisi: Kendi madencilik tesislerinden tedarik sağlamak yerine müşterileri için derişim işleyen ergitme tesisi. Bu hizmet için işleme ücretleri ya da fason üretim ücretleri alınmaktadır.

P

peşin fiyat: Peşin/spot sözleşmeler için piyasadaki cari fiyat. LME peşin sözleşmeleri, ticaret gününden sonraki iki gün içerisindeki teslimatları kapsıyor.

piyasa yapıcısı: LME’de, metalin hem satın alımı hem de satışı için fiyat veren broker. LME brokerleri, müşterilerine piyasa yapma hakkına sahip olmakla birlikte, böyle bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

pozisyon: Taraflardan birinin belirli bir teslim tarihi için satın aldığı ya da sattığı net tonaj. Ayrıca tüm teslim tarihleri için satın alınan ya da satılan net tonaj da toplam pozisyonu göstermektedir.

pozisyon limiti: Bir brokerin bir müşteriye izin verdiği maksimum toplam pozisyon. Bu limit, müşterinin uzun mu yoksa kısa mı olduğuna ya da yapılan iş türüne göre farklılık gösterebilir.

prim: Bir opsiyonu satın almak için başlangıçta yapılan tek seferlik ödeme. Bir opsiyon karlı bir şekilde işlem görmediğinde ya da primin bir kısmı ya da tamamı geri alındığında, prim iptal olur.

R

RIE: Finansal Hizmetler Yasası 1986 ile takipçisi Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 uyarınca onaylı Yatırım Borsası.

rafineri: Genellikle bir ergitme tesisiyle birlikte kurulan ve yüksek saflıkta metal üreten işleme tesisi.

repor:  Yakın vadeli bir fiyatın, daha sonraki bir fiyattan daha düşük olduğu pazar durumu.

rayiç değer: Bir sözleşmenin/yetkinin işlem görmesi gereken teorik fiyat.

reel: Emtianın teslimatıyla sonuçlanan ticaret. Örneğin hedging, spekülasyon ve arbitraj bu tür ticarete girmiyor.

resmi fiyatlar: Sabah oturumunun ikinci halkasında verilen son öneri ve teklif fiyatları. Bu fiyat endüstri tarafından çoğunlukla o gün için referans fiyat olarak kullanılmaktadır.

S

sahip: Daha çok alıcı olarak adlandırılan opsiyon alıcısı.

satım opsiyonu: Sahibine, belirli bir günde ve belirli bir fiyattan (işlem fiyatı) vadeli metal sözleşmesi satma hakkını tanıyan, ancak zorunlu kılmayan sözleşme.

sentetik: Bir alım opsiyonu satın almaya denk bir pozisyon yaratmak için vadeli işlem ve satım opsiyonu kombinasyonu satın alma; ya da bir satım opsiyonu satın almaya denk bir pozisyon yaratmak için vadeli işlem ve alım opsiyonu kombinasyonu satın alma stratejisi.

sıkışma: Belirli bir teslim tarihi ya da dönemi için tedarike göre aşırı talep oluşması ve bu nedenle o tarih ya da dönem için fiyatın/fiyatların etraftaki fiyatlardan daha keskin bir artış göstermesi.

sözleşme özelliği: LME sözleşmelerinde dağıtılmak üzere metalin onaylanması için gerekli LME kurallarına ve düzenlemelerine göre ayrıntılı gereklilikler.

spot: Dağıtımı yapılabilecek ilk teslim tarihi ile bu tarih için verilen fiyat. LME’de “peşin” terimi daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

spread: İki fiyat arasındaki farı gösteren terim. İki teslim tarihi arasındaki depor veya repor ya da öneri ve teklif fiyatı arasındaki fark.

stokçu: Tüketicilere satmak üzere stok tutan yarı mamul dağıtımcısı.

swap: LME’de, açık bir vadeli sözleşmenin diğer bazı teminatlarla takas edilmesi. Açık bir vadeli sözleşme, başka bir vadeli sözleşmeyle, bir opsiyon sözleşmesiyle ya da reel malzemeyle swap edilebilir.

T

T/C: Galvanizleme ve rafineri tesislerinin hizmetleri için aldıkları işleme ücreti.

taban: Piyasa fiyatlarında belirlenen düşük seviye. Bu seviye, fiyatların altına inmesinin beklenmediği bir nokta, pazar yükselmeden önce ulaşılan en düşük fiyat ya da müşterinin ödenecek minimum fiyat olarak belirlediği bir seviye olabilir.

takas odası: Üyeler arasındaki kliring işlemlerini yürütmek üzere borsa tarafından atanan bağımsız kuruluş. LME’nin takas odası, London Clearing House Limited’dir (LCH).

takas sözleşmesi: İki kliring üyesi arasında, takas odası ile eşleştirilen ve kaydedilen sözleşme.

talep: Kote edilen piyasa satış fiyatı. Bu terim ile değiştirilebilir olan “teklif” terimine de bakınız.

taşımak: Aynı metalden aynı miktarda, farklı teslimat süreleri için aynı anda satın alım ve satış yapılması. “ödünç verme” ve “borç verme” terimlerine de bakınız.

tavan: Piyasa fiyatlarında belirlenen yüksek seviye. Bu seviye, pazarın fiyatların ulaşmasını beklemediği bir nokta, pazar gerilemeden önce ulaşılan en yüksek fiyat ya da müşterilerin maksimum fiyat olarak belirlediği bir seviye olabilir.

tecdit: Eski bir sözleşmenin yeni bir sözleşmeyle ya da sözleşmedeki bir tarafın diğeriyle değiştirilmesi.

teklif: Kote edilen metal satış fiyatı. “talep” terimine de bakınız.

teknik analiz: Fiyat hareketlerini tahmin etmek ve bir satışın ya da satın alımın yapılması gereken tetikleme noktalarını belirlemek amacıyla, fiyat hareketleri geçmişini gösteren grafiklerin incelenmesi.

temel analiz: Metal arz ve talebini etkileyen reel faktörlerin incelenmesi.

temlik: London Clearing House (LCH) tarafından pozisyonunun kullanıldığına dair opsiyon yazıcısına gönderilen tebliğ.

teslimat noktası: Bir LME sözleşmesinin yerine getirilmesi için metalin stoklanabileceği onaylı yer.

teslim tarihi: Vadeli bir sözleşmenin teslimat tarihi. LME’de peşin bir ticaret için teslim tarihi iki gün sonrasıdır, bu nedenle açık bir pozisyonun kapanması için son tarih, teslim tarihinden iki işgünü öncesidir. “tom next” terimine de bakınız.

teta: Bir opsiyonun değerindeki zaman ilerledikçe gözlenen değişimin ölçüsü.

tıraş: London Clearin House (LCH) tarafından marj amacıyla konulan teminat değerindeki indirim yüzdesi.

tom: Yarının kısaltması; LME’de bir sonraki işgünü anlamına gelmektedir.

tom next: “cash today” terimine de bakınız.

touched: ‘market if touched’ terimi, piyasanın belirli bir fiyat düzeyine ulaşması halinde bir satın alma/satma işlemini uygulama emri anlamına gelmektedir.

tüccar: Stok temin ederek müşterilerine pazarlayan, ancak metali üretmeyen ya da kendi ihtiyacı için kullanmayan reel metal tüccarı.

tüketici hedge: Hammadde fiyatlarındaki artışlara karşı korunmak için vadeli işlemlerde vadeli ya da opsiyon sözleşmesi veya her ikisini satın almak.

türev: Fiyatı dayandığı metalin değerinden elde edilen vadeli bir işlem veya alım ya da satım opsiyonu için kolektif terim.

U

uzlaşma fiyatı: LME tarafından her gün açıklanan ve London Clearing House tarafından sözleşmelerin belirlenmesinde kullanılan resmi nakit satıcı (teklif) fiyatlarıdır.

uzun: Metal satın alımı için açık bir pozisyon.

Ü

üretici hedge: Hammadde fiyatlarındaki düşüşlere karşı korunmak için vadeli işlemlerde vadeli ya da opsiyon sözleşme veya her ikisini satın almak.

üst limit/ alt limit: Önceki kapanış fiyatına göre maksimum fiyat artışı/düşüşü. LME sözleşmelerinde bu tip bir sınır bulunmamaktadır, ancak LME kuralarına göre bazı koşullarda limitler konulabilir.

V

vade ayı: Vadeli sözleşmenin son erdiği ay.

vadeli sözleşme: Bugün belirlenen bir fiyattan sabit miktarda ve sabit bir teslimat tarihinde metal satın almak ya da satmak için imzalanan sözleşme.

vadenin gelmesi: Karşıt bir pozisyonla dengelenmeyen bir vadeli sözleşmenin, reel metalin teslimatıyla yerine getirilmesi geren tarih.

vade tarihi: Bir opsiyonun son uygulanma tarihi.

vega: Bir opsiyonun değerindeki değişikliğin, dalgalanmadaki bir değişikliğe göre ölçüsü.

volta: Kapatılan bir vadeli sözleşmenin başlangıcından sonuna kadarki işlemi; örneğin hem satın alım hem de satış faaliyetleri. Komisyon oranları, kimi zaman volta bazında verilmektedir.

Y

yalın: Devredenin dayanılan metale sahip olmadığı opsiyon pozisyonu.

yarı-imalatçı: Bir imalatçı tarafından kullanılımak üzere, rafine malzemeleri kalıp ya da şekil olarak işleyen şirket.

yarı mamuller: Yarı-imalatçının ürünleri.

yazıcı: Bir opsiyon sözleşmesinin satıcısı. “devreden” terimine de bakınız.

yetki: LME onaylı bir tesisin elindeki LME onaylı metalin her bir lotu için depo şirket tarafından verilen iyelik belgesi. Yetkiler, LME sözleşmeleriyle metal dağıtım araçları olarak kullanılmaktadır.

Z

zararı durdurma emri: Zararı en aza indirmek amacıyla, pazarın belirlenen bir seviyenin üstüne ya da altına inmesi durumunda bir pozisyonu kapatma emri.

 

SORUMLULUK REDDİ

Bu sayfalardaki içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir finansal işleme katılmak için bir teklif, öneri ya da talep değildir. Bu içerik, vadeli bir çelik pazarının nasıl işleyebileceği konusunda bağımsız bir görüş olup, The Steel Index’in görüşlerini kapsamamakta ve zorunlu bir biçimde yansıtmamaktadır. Vadeli işlem, opsiyon, swap ve diğer türev araçlarla alım-satım yapmak tamamen isteğe bağlıdır ve bazı mali amaçlar için uygun olmayabilecek riskler içerir. Vadeli işlemleri kullanmak isteyen şirketler, uygun uzman tavsiyesi almalıdırlar.

©The Steel Index 2017. The Steel Index is a trademark of S&P Global Commodities UK Limited.

Platts, 2011’in Temmuz ayında, The Steel Business Briefing (SBB) ve The Steel Index (TSI) birimleriyle birlikte global çelik piyasasının lider bilgi kaynağı olan Steel Business Briefing Group’u satın almıştır. SBB Group’un satın alımı sayesinde Platts, müşterilerine ve piyasalara, daha büyük ve son derece deneyimli bir yazı işleri ekibi, sayısı ciddi şekilde artan fiyat değerlendirmeleri ve çok daha kapsamlı ürün ve konferans yelpazesi sunabilmektedir. Daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz