English | 中文 | Español | Türkçe | Deutsch | Italiano
Şart ve Koşullar

1. Giriş
2. Sitenin Yapısı
3. Online Malzemelerin Uygulanabilirliği
4. Sunuştaki Değişiklikler
5. Sorumluluk
6. Mülkiyet Hakları
7. Güvence
8. Abonelik
9. Link Verilen Siteler
10. Sitenin Ulaşılabilirliği
11. Sona Erdirme
12. Yasa Seçimi
13. Genel
14. Bildirimler
15. Bilgi Yönetimi 


1.  Giriş

Steel Business Briefing (“biz”, “bize”, veya “bizim”) tarafından işletilen http://www.thesteelindex.com/ adresinde bulunan siteye (“Site”) kaydolmadan ya da abone olmadan önce lütfen şart ve koşulları (“Şartlar”) dikkatli bir şekilde okuyunuz. (Kendiniz veya çalıştığınız ya da başka bir şekilde temsil ettiğiniz şirket, kuruluş ya da işletme olarak) siteye abone olduğunuz, kaydolduğunuz, giriş yaptığınız ya da Siteyi kullandığınız takdirde, bu şartlar kimi zaman değiştirilebilip Sitede ilan edilebildiğinden, yasal olarak bu Şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Şartları kabul etmiyorsanız (ya da kabul etme yetkiniz bulunmuyorsa), Siteye kaydolamazsınız, abone olamazsınız ve girişi yapamazsınız.

2.  Sitenin Yapısı

Çelik endüstrisiyle ilgili online bilgilerin bulunduğu Siteye, online olarak ya da e-mail hizmeti için kaydolarak giriş yapabilirsiniz. Sitede bulunan ya da e-maille veya başka bir yoldan size gönderilen malzeme, bilgi ve içerik (“İçerik”) herhangi bir profesyonel yatırım şekli ya da araç, tavsiye, sunum veya onay oluşturmamaktadır ve herhangi bir yatırım ya da başka bir karar alırken (veya herhangi bir karardan vazgeçerken) bu İçeriğe dayanmamanız gerekmektedir. Bu tip kararlar alınmadan önce uygun bağımsız tavsiyelere başvurulmalıdır. Siteye aboneliğiniz vasıtasıyla ya da sonucunda aldığınız tüm bilgiler, “gerçek zamanlı” olarak sınıflandırılsa ya da sınıflandırılmasa da, size ulaştığında mevcut zamanı geçmiş olabilir ve bu nedenle tamamen doğru olmayabilir. İçeriğin tarafınızca bu Şartlarda belirtilen kapsam dışında hiçbir kullanımından sorumlu değiliz. Sitede sunulan tüm görüş, tavsiye ve diğer bilgilerin tüm ayrıntılarının doğruluğunun, bütünlüğünün, yararlılığının ve herhangi bir amaç için uygunluğunun değerlendirilmesi tamamen sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Siteye giriş yaparak şunları yapmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

a) sahte bir kimlik ya da e-mail adresi oluşturmak için başka birini temsil etmek ya da sahte bir isim veya kullanma yetkiniz bulunmayan bir isim kullanmak ya da diğer şahısları herhangi bir iletişim kimliği veya türünde yanlış yönlendirmeye çalışmak;

b) size ait olmayan ya da izniniz bulunmayan yazılım veya diğer malzeme, veri ve bilgileri içeren dosyaları yüklemek ya da sunmak veya onayı alınmadan veya aksi halde kişisel haklarının ihlal edileceği durumlarda diğer şahıslara ait (örneğin isim/adres gibi) bilgileri toplamak;

c) Siteye zarar vermek, müdahale etmek veya girişi engellemek ya da Sitenin işlevlerine zarar verebilecek veya bu işlevleri bozabilecek herhangi bir girişimde bulunmak;

d) alçaltıcı, saldırgan, ihlal edici, müstehcen, küfürlü, uygunsuz, asılsız, yanlış, yanıltıcı veya diğer kanunsuz ya da sakıncalı malzeme ve bilgileri ya da ilgili mevzuat, kural, düzenleme veya piyasa anlaşmalarının (sınırsız olarak, menkul kıymetler ve vadeli sözleşme düzenlemeleri de dahil olmak üzere) ihlaline yol açacak diğer malzeme ve bilgileri yayınlamak, ilan etmek, dağıtmak, yaymak veya başka yollarla aktarmak;

e) tehdit, taciz, sessizce yaklaşma, kötüye kullanım, bozma veya başka yollarla (gizlilik ve reklam hakkı da dahil olmak üzere) diğer şahısların haklarını ihlal etmek;

f) virüs, bug, bozuk veri, truva atı, worm, cancelbot ya da başka zararlı yazılımlar içeren malzeme veya dosyaları herhangi bir araçla sunmak, yüklemek veya dağıtmak;

g) Site vasıtasıyla sunulan dosyalardaki malzeme ve bilgilerin veya yazılımın gerçek mülkiyetini tahrif etmek;

h) hangi yolla olursa olsun, Siteye ve bizim veya ortaklarımızın ağlarındaki hizmetlere veya bilgisayar sistem ve alanlarına izinsiz olarak girmek ya da girmeye çalışmak;

i) yazılı iznimiz olmaksın Sitenin herhangi bir kısmına tarafınızca kontrol edilen bir websitesinden link oluşturmak.

3.  Online Malzemelerin Uygulanabilirliği

Site, tarafımızca İngiltere’deki ofislerimizden kontrol edilip işletilmektedir. Sitenin ya da İçeriğin diğer yerlerde kullanımı için uygunluğu ya da bulunurluğu yönünde bir beyanatta bulunmuyoruz. Yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve tüzüğe riayet edeceğinizi kabul etmiş ve yüklediğiniz, dağıttığınız veya depoladığınız içeriğin başkalarının haklarını ihlal etmediğini garanti etmiş sayılıyorsunuz.

 4.  Sunuştaki değişiklikler

Siteye erişiminiz de dahil olmak üzere Siteyi veya bilgileri haber vermeksizin değiştirme, ara verme, geri çekme ve durdurma mutlak hakkını elimizde bulunduruyoruz. Açıkça belirtilmediği takdirde, Sitedeki tüm yeni özellikler ve bilgiler bu Şartlara bağlı olacaktır.

5.  Sorumluluk

ÖZEL OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE, BU SİTE HAKKINDA HİÇBİR TEMİNATTA BULUNMUYORUZ VE HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VEYA SİTE VE İÇERİKTEKİ DİĞER HAKLAR, SİTEDE HERHANGİ BİR TARİHTE SUNULAN MAL VE HİZMETLERİN YETERLİ KALİTEDE OLMASI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ VE HERHANGİ ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞUNA VEYA TÜM AÇIK VE KANUNİ GARANTİLER VE DOĞRULUK, GÜNCELLİK, EKSİKSİZLİK, PERFORMANS, BULUNABİLİRLİK, İHMALİN BULUNMAMASI VE USTALIKLI ÇABA KONULARINDA TÜM TEMİNAT VE GÖREVLERE İSTİNADEN TÜM BEYANAT VE GARANTİLERİ İÇERMEKLE BİRLİKTE BUNLARLA DA KISITLI KALMAMAK ÜZERE, (SARİH YA DA ZIMNİ) TÜM TEMİNATLARI, ŞARTLARI, BEYANATLARI VE GÖREVLERİ REDDEDİYORUZ.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN İMKAN TANIDIĞI ÖLÇÜDE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK SİTEDEN YA DA SİTEYLE BAĞLANTILI OLARAK KAYNAKLANAN HİÇBİR KÂR VE GELİR KAYBINDAN, İŞ KESİNTİSİNDEN, TİCARİ SIR KAYBINDAN VEYA GİDER, YÜKÜMLÜLÜK YA DA HARCAMALARDAKİ ARTIŞTAN VE DİĞER ZARARLARDAN SİZE VEYA İŞLETMENİZE KARŞI HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI VE (8. MADDEDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE) SİTEYİ KULLANIMINIZDAN VEYA ABONELİK HİZMETLERİNİN TEDARİKİNDEN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARAR, HASAR, GİDER, HARCAMA VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI KABUL ETMİŞ SAYILIYORSUNUZ.

BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZİN SİTENİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ KARŞILAMASI VE SİTEYE UYUMLU OLMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA BULUNMAKTADIR. AYRICA SİTENİN YA DA SİTEDEN İNDİRİLEBİLEN YA DA E-MAİL OLARAK SİZE GÖNDERİLEN MALZEMELERİN ENFEKSİYON, VİRÜS, WORM VE/VEYA DİĞER BULAŞICI VEYA TAHRİP EDİCİ KODLARI İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ VE TEMİN EDEMEYECEĞİMİZİ VE ETMEDİĞİMİZİ KABUL ETMİŞ SAYILIYORSUNUZ. VERİ GİRİŞİ VE ÇIKIŞININ DOĞRULUĞU İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAK (ANTİ-VİRÜS VE DİĞER GÜVENLİK TARAMALARI GİBİ) YETERLİ PROSEDÜR VE VİRÜS TARAMALARININ KURULUMU SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA BULUNMAKTADIR.

HIZLI VE GÜVENLİ BİR HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ MAKUL TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ, ANCAK YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTEDEKİ HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VEYA SİTEDE MEYDANA GELEBİLECEK AKSAMALAR, MALZEMELERİN YOLDA KAYBOLMASI YA DA BOZULMASI, MALZEMELERİN BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE YÜKLENİRKEN KAYBOLMASI YA DA BOZULMASI VEYA MALZEMENİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SİZİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE KAYBOLMASI YA DA BOZULMASI KONULARINDA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ.

Çözümleriniz

SİTEDE YAŞADIĞINIZ SORUNLARA ANINDA ÇÖZÜM BULABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ.

(SORUMLULUĞUMUZ 5. MADDE TARAFINDAN DIŞARIDA BIRAKILMADIĞI SÜRECE) SİTEYİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN TÜM HASARLAR İÇİN (İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE) DİĞER TEK ÇÖZÜMÜNÜZÜN AŞAĞIDAKİ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ:

- HERHANGİ BİR ABONELİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN ABONE OLDUYSANIZ, ÇÖZÜM HAKKINIZ GERÇEKTEN BU SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN ZARARLARLA SINIRLIDIR. BU DA, ZARARIN OLUŞTUĞU YIL İÇERİSİNDE ŞARTLARA UYGUN OLARAK TARAFINIZCA ÖDENEN YILLIK ÜCRETE DENK BİR SINIRA TABİDİR. İSTERSENİZ MALİ HASAR YERİNE, BU SINIRA DENK DEĞERDE ABONELİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ.

- ABONELİK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN ABONELİK YAPTIRMADIYSANIZ VE BU NEDENLE SİTEDEKİ İLGİLİ SORUNA ÇÖZÜM GETİRMEDİĞİMİZ DURUMDA, ÇÖZÜM HAKKINIZ BU SİTEYİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN ZARAR DEĞERİNE KADAR GİDER OLMAKSIZIN ABONELİK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DERECENİZLE SINIRLIDIR. BU DA, HAK İDDİA ETTİĞİNİZ HİZMETLERİN O TARİHTEKİ EN YÜKSEK YILLIK ABONELİK ÜCRETİNİN DEĞERİNE DENK BİR SINIRA TABİDİR. MALİ HASAR ALAMAZSINIZ.

YETKİLİ YARGIYA BAĞLI BİR MAHKEME SORUMLULUKLARIMIZIN TABİ OLDUĞU YUKARIDAKİ SINIRLARDAN BİRİNİN TATBİK EDİLEMEZ OLDUĞUNA KARAR VERİRSE, HER HALÜKARDA SİZE OLAN TOPLAM SORUMLULUĞUMUZUN, HAK TALEP ETTİĞİNİZ HİZMETİN O TARİHTEKİ EN YÜKSEK YILLIK ABONELİK ÜCRETİNİN İKİ KATINDAN BÜYÜK HASARLARI AŞMAYACAĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

Diğer Bilgiler

YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, TELEFON, (İNTERNET HİZMET SUNUCUNUZ DA DAHİL) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLETİŞİM AĞI VEYA İNTERNET YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAREKETLERİ DE DAHİL OLMAKLA BİRLİKTE BUNLARLA KISITLI KALMAMAK ÜZERE MAKUL KONTROL KAPSAMIMIZIN DIŞINDA YER ALAN KONULARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI ONAYLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.

ANCAK 5. MADDENİN ŞARTLARINDA BULUNMAYAN BİR KONUDA DA OLSA, DOĞRUDAN BİZİM İHMALİMİZDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VE KİŞİSEL YARALANMA DURUMUNDA SORUMLULUĞUMUZ SINIRLI KALMAYACAKTIR.

SİTENİN VE BİLGİLERİN KULLANIMINDAKİ TEK RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU, SİTENİN KULLANIMI VASITASIYLA İNDİRİLEN YA DA BAŞKA YOLLARLA EDİNİLEN (E-POSTAYLA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN ALINMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) TÜM İÇERİK, MALZEME VE/VEYA VERİLERİN SİZİN KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI OLDUĞUNU VE RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU İÇERİK, MALZEME VE/VEYA VERİLERİN İNDİRİLMESİNDEN VEYA ALINMASINDAN KAYNAKLANACAK VERİ KAYBINDAN VE HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR SİSTEMİNE VERİLECEK HASARDAN VEYA ENFEKSİYON YA DA BOZULMADAN SADECE SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI ONAYLAYIP AÇIKÇA KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.

6.  Mülkiyet Hakları

İçerik uluslararası telif hakkı, veri tabanı hakkı ve bize veya üçüncü şahıs lisansçılara ait diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Sitede adı geçen tüm ürün ve şirket isimleri ile logolar, biz de dahil olmak üzere sahiplerine ait ticari marka, servis markası ya da ticari isimler olabilir.

İçeriği elektronik ortamda tek bir bilgisayarda bir kişiye gösterebilir, makineye bilginin okunabilir tek bir formunu indirebilir ve saklayabilir, bilgiden tek bir adet çıktı alabilir (ama fotokopiyle çoğaltamazsınız) ve bu sayfaları sadece önbellek amacıyla saklayabilirsiniz.

Siteye bilgiyi kendiniz koymadığınız sürece, yazılı iznimiz olmaksızın ya da eğer farklıysa fikri mülkiyet hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız:

a) yukarıda izin verilenin dışında İçeriğin bir kısmını indirmek, göstermek ya da saklamak;

b) içeriği değiştirmek, yeniden üretmek iletmek, yayınlamak, göstermek, çoğaltmak, dağıtmak, yayımlamak, adapte etmek, türev çalışmalar yaratmak veya herhangi bir yolla ticari olarak istifade etmek;

c) İçerikteki hakları kiralamak, lisans vermek, aktarmak ya da devretmeye kalkışmak, malzemeleri bir network üzerine koymak, bu Şartlara ve yürürlükteki yasaya aykırı bir şekilde bilgiyi kullanmak ya da İçeriği veya kopyalarını devretmek veya herhangi bir ülkeye ihraç etmek, başka bir kişinin bu Şartlara ve abonelik sözleşmesine aykırı bir şekilde bilgileri kullanmasına izin vermek;

d) (bir kütüphanenin, arşivin ya da benzer bir hizmetin parçası olarak kullanmak da dahil olmak üzere) İçeriğin herhangi bir kısmını yeniden dağıtmak;

e) bu Şartlara uygun olarak çoğaltılan İçerik kopyalarından telif hakkı veya ticari marka bilgisini silmek;

f) elektronik ortamda ya da kağıt formatında bir veri tabanı oluşturmak amacıyla İçeriğin herhangi bir kısmını sistematik ve düzenli bir biçimde indirmek, saklamak ya da çıktısını almak.

g) İçeriğe deep link vermek, çerçeve, spider, harvest yapmak ya da raspa etmek veya İçeriğe benzer amaçlarla farklı şekillerde erişmek.

 7.  Güvence

Bu Şartlara uymamanızdan ya da ihlal etmenizden veya Siteye herhangi bir bilgi girmeniz veya Siteden herhangi bir mesaj iletmeniz de dahil olmakla birlikte bununla sınırlı olmamak üzere Siteyi ve ilgili hizmetlerini kullanmanızdan dolayı uğrayabileceğimiz tüm yükümlülükler, giderler, hasarlar, iddialar veya harcamaları güvence altına alacağınızı ve bunlardan bizi ve yetkililerimizi, çalışanlarımızı ve acentelerimizi koruyacağınızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

8.  Abonelik

Kayıt

Sitedeki bazı özelliklere (“Abonelik Hizmetleri”) erişebilmeniz için kayıtlı bir abone olmanız gerekmektedir. Tüm uygulamalar sizin kabulünüze tabidir.

Kaydolabilmek için, Sitedeki kayıt sayfalarını doldurmanız, e-mail adresinizi girmeniz ve bir şifre seçmeniz gerekecektir. Siteye her girişinizde e-mail adresinizi ve şifrenizi vermeniz gerekiyor. Abonelik veya kayıt sürecinde verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve hüküm ve içeriğinin herhangi bir yasayı ya da üçüncü şahıs haklarını ihlal etmediğini garanti etmelisiniz. (e-mail adresiniz de dahil olmak üzere) bu bilgilerdeki değişiklikleri yapmak ve güncellemek sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır.

Siteyi kullanmak için kaydolduğunuzda, bu Şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirten bir simgeye tıklamanız gerekecektir. Bu Şartları ve uygulanabilecek diğer şart ve koşulları kabul etmediğiniz sürece kayıt yaptıramayacaksınız.

Kayıt olmak için verdiğiniz tüm bilgileri gizlilik çerçevesinde değerlendireceğiz. Ancak Sitenin güvenliği konusunda hiçbir garanti vermiyoruz ve verdiğiniz bilgiler sizin kendi riskinizde olup, zaman zaman değiştiğinde bu Şartlara tabidir.

Yazılı olarak aksini kabul etmediğimiz sürece, yapılan kayıt sadece tek bir kullanıcı için geçerlidir.

Üçüncü bir şahıs tarafından işletilen ya da üçüncü bir şahsa ait olan bir bilgisayar ya da telefon ağı vasıtasıyla size e-mail ya da SMS mesajı göndermemizle sonuçlanacak bir e-mail adresi verdiğinizde, bu mesajları alma yetkiniz olduğunu garanti etmiş oluyorsunuz. Üçüncü bir şahıstan size e-mail gönderimlerini durdurmamız yönünde bir talep aldığımızda, bu mesajları almak için abone olmuş olsanız bile, size bu mesajları göndermeye son verebileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Abonelik Hizmetlerinden yararlanmanıza şu şartlar doğrultusunda izin verilecektir:

a) kullanıcı adı ve şifreniz şahsınıza aittir ve başka birisi tarafından kullanılamaz;

b) Kayıtlı bir kullanıcı olmayan birisinin Sitenin herhangi bir kayıt alanına girmesine yardımcı olabilecek bir girişimde bulunmamalısınız;

c) Sitenin işlevlerine veya diğer kullanıcılara zarar vermek amacıyla kötü niyetle ek kullanıcı isimleri oluşturmamalı veya benzer bir kullanıcı adıyla kendinizi başka bir kullanıcı gibi göstermemelisiniz;

d) bu Şartlara uymalısınız.

Herhangi bir nedenle, bu gereklilikleri veya bu Şartların diğer başka koşullarını karşılamadığınızı düşündüğümüzde, kendi inisiyatifimize bağlı olarak Abonelik Hizmetlerine erişiminizi iptal edebiliriz. Kaydınıza son vermek istediğimizde, bunu yapmak için vermiş olduğunuz e-mail adresinize aboneliğinizin sona erdiğine dair e-mail göndereceğiz. Kullanıcı adınız ve şifreniz de derhal geçersiz hale gelecektir.

Tüm abonelik ücretlerini, ücretlerin oluştuğu tarihte geçerli olan fiyatlardan ödemeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Bize eksiksiz ve doğru ödeme bilgileri sunmanız gerekmektedir. Kredi kartı ya da bankamatik kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Kredi veya bankamatik kartı bilgilerinizi bize sunduğunuzda, bu ödeme bilgilerini kullanarak abonelik satın alma yetkiniz bulunduğunu garanti etmiş olacaksınız. Ödeme yetkisi almadığımızda ya da herhangi bir yetki daha sonra iptal edildiğinde, aboneliğinizi derhal sona erdirebilir ya da durdurabiliriz.

Aboneliğinizi derhal işleme geçirmeye çalışacağız, ancak Abonelik Hizmetlerinin belirli bir zamanda kullanılabilir hale geleceğini garanti etmiyoruz. Abonelik Hizmetlerini almanızı öngören sözleşme, abonelik bilgilerinizin onaylandığına dair size e-mail gönderdiğimizde yürürlüğe girecek, daha önce geçerli olmayacaktır.

Yazılı olarak aksi kabul edilmediği sürece ücreti, iş alanınızdaki para birimleriyse İngiliz Sterlini veya ABD Doları ya da Euro bazında alacağız. Hizmete ve bulunduğunuz ülkeye bakılmaksızın tüm kredi kartı ödemeleri İngiliz Sterlini bazında alınacaktır. Ayrıca yürürlükteki tüm yerel vergileri de ödemeniz gerekecektir.

Fiyatlandırma

Abonelik fiyatı abonelik sürecimizin yer aldığı sayfalarda gösterilmektedir. Otomatik olarak yenilenmeyecek olan yıllık veya aylık abonelikten yararlanabilirsiniz. Tüm fiyat artışlarını size önceden bildireceğiz. Size ücretsiz bir deneme sunduğumuzda, aboneliğiniz ücretsiz deneme döneminin bitişinden itibaren ücretlendirilecektir. Herhangi bir indirime uygunluğunuz abone olurken saptanacak ve abonelik döneminizde değiştirilemeyecektir. İnternet Servis Sunucunuz ve/veya telefon operatörünüz de, Siteye girişinizde harcadığınız zaman için, telefon görüşmelerini ödediğiniz şekilde sizden ücret alabilir.

Aboneliğinizin iptali ya da değiştirilmesi

Abone olduğunuzda size ücretsiz bir deneme sunabiliriz. Deneme döneminde istediğiniz zaman info@steelbb.com adresine e-mail atarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Deneme dönemi sona erdikten sonra ya da aboneliğinizden önce ücretsiz bir denemeden yararlanmadıysanız, aboneliğinizi istediniz zaman info@steelbb.com adresine e-mail göndererek iptal edebilirsiniz. İptal işleminiz, iptal bilgisini aldığımız anda geçerli olacaktır. Daha önceden yazılı olarak aksini kabul etmediğimiz sürece, aboneliklerin iadesi mümkün değildir. Ancak önceden yazılı olarak onay verdiğimiz takdirde, aboneliğiniz alternatif olarak kurumunuz içerisinden başka birine devredilebilir. Bu devir işlemi gerçekleştirilmeden önce, devralan kişinin, kayıtlı bir abone haline gelebilmek için bu Şartlar uyarınca e-mail adresi, şifre, ödeme bilgileri vs. de dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm gerekli bilgileri bize sunması ve Bu Şartlara bağlı kalmayı açıkça kabul etmesi gerekmektedir. Tarafımızca yazılı olarak açıkça onaylanmadığı sürece, aboneliğinizin devir işlemi geçerli olmayacaktır.

9.  Link Verilen Siteler

Sunduğu hizmet ve/veya ürünlerin bizim ürün ve hizmetlerimizi tamamlandığını düşündüğümüz bağımsız üçüncü şahıslar (“Üçüncü Şahıs Siteleri”) tarafından işletilen İnternet üzerindeki sitelere link verebiliriz. Üçüncü Şahıs Sitelerinin içeriği veya ulaşılabilirliği üzerinde hiçbir kontrol yetkimiz ve sorumluluğumuz bulunmadığını ve bu konuda hiçbir garanti ve beyanat sunmadığımızı kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca bu sitelerden satın aldığınız veya temin ettiğiniz ya da bu siteler tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında da hiçbir garanti ve beyanat vermiyoruz. Bir Üçüncü Şahıs Sitesinden ürün ya da hizmet satın aldığınızda, bu ürün veya hizmetler için bizimle değil üçüncü şahısla anlaşmış oluyorsunuz.

Ayrıca Üçüncü Şahıs Sitesine bir link verilmesi, bu sitenin içeriği veya kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Üçüncü Şahıs Sitelerinin içeriğini incelemediğimizi ve düzenlemediğimizi biliyor sayılıyorsunuz Üçüncü Şahıs Sitelerinin kullanımından ya da bu sitelerdeki içerik, mal veya hizmetlere itimat etmekten kaynaklanan ya da kaynaklandığı iddia edilen hiçbir zarar ya da hasardan sorumlu olmayacağız. Herhangi bir üçüncü şahsa verilen link hakkındaki tüm endişeler,  bu sitenin operatörüne yönlendirilmelidir.

Sitede ayrıca reklam ve sponsorluklar da bulunabilir. Reklam veren ya da sponsor olan kurumlar, Siteye eklenmesi için sunulan malzemelerin yürürlükteki yasa, kanun ve düzenlemelere uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. Yasanın el verdiği ölçüde, reklam veya sponsorluk malzemesindeki hata, kusur ve yanlışlıkların sorumluluğunu kabul etmiyoruz. Çerezlerin kullanımı ve potansiyel reklam veren kurumlarla ilgili toplu bilgi şartı için www.steelbb.com adresindeki veri koruma ve gizlilik politikası bölümlerine bakınız.

10.  Sitenin Ulaşılabilirliği

Sitenin ulaşılabilirliğini sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz, ancak Sitenin sürekli olarak ya da kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmiyoruz. Sitenin kendine ait çalışma düzenine müdahale etmeye ve özellikle bilgisayar sistemi, sunucu, Site, yönlendirici ve diğer Internet bağlantılı araçlarının güvenliğini bozmaya, ayarıyla oynamaya, hacklemeye veya başka yollarla sekteye uğratmaya kalkışmamalısınız. Site tarafından sunulan hizmetlerin içeriği, işleyişi ve tedarikine dair sarih ya da zımni tüm şart, garanti ve teminatlar yasanın elverdiği ölçüde açıkça reddedilmiştir.

Ayrıca Temmuz/Ağustos döneminde maksimum iki hafta ve Noel ve yeni yıl döneminde de maksimum benzer bir süre için hizmetlere geçici olarak ara verilebilir. Bu durumda, bu dönemler genellikle çelik endüstrisi için de sakin dönemler olmaktadır.

11.  Sona Erdirme

Aşağıdaki durumlarda veya bunlarla sınırlı kalmayan başka hallerde, daha önceden haber vermeksizin Sitedeki herhangi bir şartı ya da Siteye erişiminizi geçici ya da kalıcı olarak sona erdirebiliriz:

a) Yasada ya da düzenlemelerde Siteyi sunma yetkimizi sınırlayan bir değişiklik yapıldığında;

b) Siteyi sunmamızı engelleyen kontrolümüz dışındaki durumlarda (örneğin bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte teknik zorluklar, kapasite problemleri ve iletişim aksaklıkları);

c) Kendi inisiyatifimizle Sitenin sunduğu hizmetleri kötüye kullandığınızı ya da başka bir şekilde bu Şartları ihlal ettiğinizi düşündüğümüzde;

d) Sitenin bakımı ya da onarımı için gerektiğinde.

12.  Yasa Seçimi

Bu Şartlar İngiliz Yasalarına uygun olarak yönlendirilecek ve yorumlanacaktır ve taraflar, İngiltere Mahkemelerinin (aşağıdaki paragrafa tabi olarak) bu Şartlar nedeniyle, bu Şartlara göre ve bu Şartlara bağlı olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul ederler.

Ancak biz, meseleye dair davayı, uygun olması halinde, sizin bulunduğumuz ülkedeki mahkemelere ya da bu Şartların sizin işinize veya ticaretinize dahil olduğu yere, sizin ana iş yapma ülkenizdeki mahkemelere ya da herhangi bir mahkemeye taşıma hakkını elimizde bulunduruyoruz.

13.  Genel

Bu Şartlar uyarınca hiçbir hakkınızı aktaramazsınız, lisans veremezsiniz veya başka bir yolla devredemezsiniz.

Bu Şartlar uyarınca hak ve yükümlülüklerimizin tamamını ya da bir kısmını devredebiliriz veya alt sözleşme yapabiliriz.

Zaman zaman bu Şartları değiştirebilir ve yeni halini Sitede yayınlayabiliriz. Bu Şartların başında, en son ne zaman güncellendiğini belirtiyoruz. Siteyi, bu değişiklikler yayınlandıktan sonra kullanıyorsanız, bunlara uyacağınızı kabul etmiş sayılacaksınız.

Bu Şartlardaki herhangi bir hüküm ya da koşul veya hüküm ya da koşulların bir kısmı yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir sebepten uygulanamaz hale gelirse, bu hüküm ya da koşul veya hüküm ya da koşulların parçası bunlardan ayrılacak ve silinmiş sayılacak. Geri kalan koşulların geçerliliği bundan etkilenmeyecek ve bu koşullar yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecek.

14.  Bildirimler

Tüm bildirimler info@steelbb.com adresine e-mail göndererek ya da kayıt sürecinde verdiğiniz e-mail veya posta adresinden size gönderilerek yapılacaktır. E-mail gönderildikten 24 saat sonra ya da posta tarihinden 3 gün sonra bildirim alınmış sayılacaktır.

15.  Bilgi Yönetimi

Siteyi kullanımınız süresince toplanan tüm kişisel verileri mevcut İngiltere veri koruma yasasına uygun olarak kullanacağız. Gizlilik politikamızı online olarak http://www.thesteelindex.com/ sitesinde bulabilirsiniz.

©The Steel Index 2017. The Steel Index is a trademark of S&P Global Commodities UK Limited.

Platts, 2011’in Temmuz ayında, The Steel Business Briefing (SBB) ve The Steel Index (TSI) birimleriyle birlikte global çelik piyasasının lider bilgi kaynağı olan Steel Business Briefing Group’u satın almıştır. SBB Group’un satın alımı sayesinde Platts, müşterilerine ve piyasalara, daha büyük ve son derece deneyimli bir yazı işleri ekibi, sayısı ciddi şekilde artan fiyat değerlendirmeleri ve çok daha kapsamlı ürün ve konferans yelpazesi sunabilmektedir. Daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz